ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Апаратура

  Научно-приложният център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина има уникално оборудване, което му позволява да изпълнява специфичните си и ключови за Българската армия задачи. Оборудването му осигурява както модерна стандартна диагностика, така и провеждането на специфични изследвания и тренировки. 

  Центърът е оборудван с модерни апарати за:

  • Функционална диагностика на сърдечно-съдовата система
  • Ехография на коремни органи
  • Рентгенови изследвания и панорекс
  • Диагностика на очния анализатор:

            ► изследване на цветоусещането – цветоразличителен тестер за изследване по метода на farnsworth (falant- test)

            ►изследване на светлоусещането – апарат за тестване на мезопично зрение и чувсвителност към ярка светлина

  • Диагностика на слуховия анализатор:

            ►аудиометрия

            ►тимпанометрия

            ►изследване на отоакустични емисии

  • Стол на Барани (автоматично управляем) - за изследване на вестибуло-вегетативната устойчивост на авиационния персонал и кандидаите за пилоти и парашутисти
  • Тестова система "Вихрен" - изследва оперативните възможности за справяне с комплексна ситуация под влияние на екстремни фактори на средата
  • Апарат за психофизиологични изследвания "Плевен -87" - тества отделни важни психологически качества, необходими за летателната професия (използвал се е дълго и като психологически тренинг за космонавтите, пребиваващи в станция "Мир")
  • Dr. Schuhfried  (Vienna test system) - съдържа набор от тестове за изследване на оперативните и личностови качества на авиационния персонал, в съгласие с европейските стандарти и тези на НАТО
  • "Пиорковски" - изследва способността за бърза мобилизация и работа в наложен темп
  • Електрически тремометър - изследва способността за фина координация на движенията, самоконтрол и емоционална устойчивост
  • Хипобарна камера

           ► тества устойчивостта към умерена степен хипоксия на височина 5000 м надморска височина

           ► изследва барофункциията на средното ухо и лицевите кухини

           ► използва се за извършване на тренировъчни изпитания в условията на барометрични промени и умерена степен на хипоксия