ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена

Началник

Полковник доц. д-р Андрей Галев, д.м.Телефон:
E-mail: andrey_galev@abv.bg
Web: http://vma.bg

Биографична справка