ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Мисия

  Научно-приложният център по военна епидемиология и хигиена (НПЦВЕХ) реализира държавната политика за контрол на общественото здраве в Министерство на отбраната.

  Отговорностите му са разнообразни и се простират от осъществяване на епидемиологичен надзор, през медицинско разузнаване при мисии в чужбина, до адаптиране и изпълнение на задачи по линия на НАТО на българска територия.

  Експертизата на Центъра е съсредоточена в разрепаването на проблеми в няколко основни направления:

  • Епидемиологичен надзор, контрол и анализ (реакция при епидемични взривове, контрол на вътреболничните инфекции, имунизационна дейност и т.н.)
  • Здравен контрол (изследване на годността на води и хранителни продукти, ДДД мероприятия, проверки на спазването на хигиенни изисквания и т.н.)

  • Трудова медицина (диагностика, анализ на заболеваемостта, разработване на програми за превенция и т.н.)