ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Катедрата

    Катедра "Медицина на бедствените ситуации" е едно от основните звена във ВМА, което решава проблемите касаещи организацията на медицинското осигуряване на населението и войските при възникване на природни бедствия, крупни промишлени аварии и терористични актове.

    Дейността й е се фокусира върву изготвянето на концепцията за действие на военномедицински формирования за бързо реагиране при екстремни ситуации и подмомагането на ръководството на ВМА при разрешаването на подобни кризи.

    В рамките на катедрата работят и Научно-приложния център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина и сектор "Военномедицинско осигуряване и координация".