ВАКСИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВМА

Екип

    В Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена работи мултидисциплинарен, опитен и мотивиран екип. Четирима от служителите са с научна степен. Лекарите в звеното са епидемиолози, хигиенисти, микробиолози, вирусолози, паразитолози и специалисти по трудова медицина и превантивна военна медицина. В екипа има и служители без медицинско образование, като физици, химици, биолози, дезинфектори, шофьори.