Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Военномедицински отряд за бързо реагиране / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

Във ВМОБР редовно се провеждат следните курсове: За периода 2007-20012г. във ВМОБР са защитени пет дисертационни труда по проблемите на медицинското осигуряване.