Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Военномедицински отряд за бързо реагиране / Основни дейности

Основни дейности

Съгласно разработените основополагащи ръководни документи, на ВМОБР са възложени за изпълнение задачи както за самостоятелно, така и за съвместно участие със силите и средствата на гражданското здравеопазване при бедствени ситуации чрез изпълнение на  следните дейности: Съгласно сега действащата концепция за реагиране, ВМОБР се привежда в действие от дежурния по ВМА по заповед на Началника на ВМА, след получаване на сигнал “Бедствие” от Военен команден център (ВКЦ), оперативния дежурен на ГД “ Пожарна безопасност и защита на населението”-МВР, дежурния по Министерство на здравеопазването, дежурен на ЦСМП, дежурен на СДВР (РДВР) или директно от огнището на поражение, след верифициране на обаждането.