Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Военномедицински отряд за бързо реагиране / Досегашен опит на ВМОБР

Досегашен опит на ВМОБР

Личният състав е преминал обучение в следните национални и международни учения: Модули на ВМОБР към ВМА са взели активно участие в медицинското осигуряване при бедствени ситуации в чужбина: Участие на медицински екипи от ВМОБР към ВМА в мисии и операции на НАТО и ЕС в чужбина: Общо от 1992 г. до началото на 2015г. 912 мeдицински специалисти от ВMA (ВМОБР) са участвали в мисии и операции зад граница съвместно с представители на други страни-членки на НАТО. Това е голям по своя обем опит, както в диагностично-лечебен така и в организационно-административен план, който дава достатъчно основание за изводи и предложения относно по-нататъшното развитие на концепцията за реагиране при екстремни ситуации.