Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Център по психично здраве и превенция / Специалисти, които работят в центъра

Специалисти, които работят в центъра

В ЦПЗП работят 4 психиатри, от които 1 доцент и 15 психолози, които прилагат психосоциалния системен модел на работа на индивидуално, групово и организационно ниво.