Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена / Основни задачи

Основни задачи

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ: ДИАГНОСТИЧНО-ЛЕЧЕБНА И ПРОФИЛАКТИЧНА  ДЕЙНОСТ: УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ: УЧАСТИЕ В МЕДИЦИНСКОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА И ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА: