Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена / Апаратура

Апаратура

НПЦВЕХ притежава съвременна модерна апаратура за изпълнение на поставените функции и задачи, в това число: