Начало / Военна медицина и мисии / Специализирани звена / Научно-приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска медицина / НПЦВМЕАММ-ВМА

НПЦВМЕАММ-ВМА

Визия:

НПЦВМЕАММ извършва военномедицинска експертиза, медицинска подготовка на летателен и плавателен състав, подготовка на лекари по специалността „Авиационна медицина”. Изгражда и поддържа модул за авиомедицинска евакуация и извършва научно-приложна  дейност в тези области.