Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Токсикохимична лаборатория / Токсикохимична лаборатория

Токсикохимична лаборатория

Токсикохимична лаборатория е създадена през 1989 г. за целите на терапевтичното лекарствено мониториране с ръководител проф. д-р Христофор Дишовски, дмн и химиците Гинка Колева и Венцислав Бърдаров. С времето дейността на лабораторията се разширява и като нейна приоритетна функция се оформя токсикохимичната диагностика за целите на клиничната практика. Ръководители на лабораторията са били изтъкнатите наши учени и специалисти  проф. Хр. Дишовски, доц. В. Чавдарова, доц. Тр. Иванов, д-р В. Бърдаров.

През 2006 г. лабораторията е включена в Наредба 30 на МЗ,  МВР и МП за установяване употребата на алкохол и упойващи вещества от водачите на моторни превозни средства и постепенно се оформя като водеща токсикологична лаборатория в областта на токсикологичния анализ за целите на клиничната практика и експертната дейност.