Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Токсикохимична лаборатория / Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност в лабораторията е съсредоточена главно в областта на аналитичната токсикология за целите на клиничната и съдебна практика.
В лабораторията се разработват специфични методи и приложения за анализ на лекарствени средства, наркотични вещества и други отрови в биологични проби, включително алтернативни матрици (орална течност, косми, потен секрет).