Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Токсикохимична лаборатория / Информация за пациента

Информация за пациента

Достъп до лабораторията:

Лабораторията е с ограничен достъп.
Токсикологични изследвания на пациенти се извършват след консултация с лекар – клиничен токсиколог от Клиника Спешна токсикология.
Изследвания по желание на лицето се извършват след консултация с токсиколог и се заплащат по ценоразписа на ВМА.

Получаване на резултати:

Резултати от токсикологични изследвания се предоставят единствено на възложителя на изследването.

Специфична информация от структурата:

Изпращането на биологични проби за токсикологичен анализ от други болници и институции в страната може да бъде осъществено с куриер след предварително съгласуване със специалист от лабораторията на вида, обема и контейнера на пробите, начина на съхранение до изпращането им и по време на транспорт, и са спазени всички необходими условия за безопасност за биологични проби.
Пробите е необходимо да бъдат съпроводени с придружително писмо и документ за искане (възлагане) на необходимите изследвания (медицинско  искане, документ по договор с ВМА, постановление и др.).

Контакти:

Токсикохимична лаборатория:
Тел: 02/92-25960
Факс: 02/92-25966