Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по военномедицинско разузнаване / НИЛ по военномедицинско разузнаване

НИЛ по военномедицинско разузнаване

Научноизследователската лаборатория по военномедицинско разузнаване (НИЛВМР) е самостоятелна структура в състава на катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” и е създадена щатно от 01.07.2011 г.