Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по военномедицинско разузнаване / Контакти

Контакти

Контакти  със  звена,  извън  ВМА:
1.Министерство на отбраната;
2.Съвместно командване на силите;
3.ВА „Г. С. Раковски”;
4.НВУ „Васил Левски”.
 
Контакти  със  звена  във  ВМА:
1.ВМОБР;
2.НИЛ „Медицина на бедствените ситуации”;
3.НПЦВЕХ;
4.НИЦРБХЗ;
5.ЦПЗП.
 
Телефони за контакт:

02/922 53 41;
02/922 52 17;
02/922 53 13;
02/922 63 52.