Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по военномедицинско разузнаване

НИЛ по военномедицинско разузнаване

Началник на НИЛ по военномедицинско разузнаване

доц. д-р Николай Панайотов Чобанов, д.м.

Началник на НИЛВМР


Повече за доц. д-р Николай Панайотов Чобанов, д.м.

За НИЛ по военномедицинско разузнаване

 • НИЛ по военномедицинско разузнаване:

  Научноизследователската лаборатория по военномедицинско разузнаване (НИЛВМР) е самостоятелна структура в състава на катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” и е създадена щатно от 01.07.2011 г.

 • Основни дейности:

  • Подпомага ръководството на ВМА и катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” по:
  • 1.Планиране, организиране и провеждане на научноизследователска дейност в областта на медицинското разузнаване за нуждите на Въоръжените сили на Република България.
  • 2.Провеждане на обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри за нуждите на Въоръжените сили.

 • Специфични услуги, които извършва:

  • 1. Разработва справки, наръчници и оценки за медицинската обстановка на териториите (театрите), където има разположени или действащи (ще действат в бъдеще) контингенти от Въоръжените сили на Република България.
  • 2. Изготвя справки и извършва преводи на научни и учебни материали по проблемите на медицинското разузнаване.
  • 3. Поддържа архив с данните за извършените анализи и оценки на медицинската обстановка на изследваните територии.
  • 4. Участва в обучението на студенти, специализанти и докторанти по специалностите, за които е акредитирана катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология”.
  • 5. Извършва научноизследователска дейност в областта на медицинското разузнаване.

 • Разработва основни проблеми:

  • 1. Отнасящи се до източниците на медицинска информация.
  • 2. Идентифицира опасностите за здравето и живота на военнослужещите по време на подготовката,  изпълнението и след приключване изпълнението на мисия извън границите на Република България.
  • 3. Анализ на медицинска информация и оценка на риска за здравето и живота на военнослужещите

 • Оборудване:

  За осигуряване на дейността си лабораторията разполага с учебни зали (4 бр.) и работни кабинети (2 бр.) окомплектовани с 5 компютъра, всички с 24-часов достъп до Интернет и съответна размножителна техника.

 • Медицински специалисти:

  • 1. Доцент;
  • 2. Главен асистент;
  • 3. Лекар-ординатор;
  • 4. Гл.експерт – лекар;
  • 5. Гл.експерт – маг.фармацевт.

 • Контакти :

  Контакти  със  звена,  извън  ВМА:
  1.Министерство на отбраната;
  2.Съвместно командване на силите;
  3.ВА „Г. С. Раковски”;
  4.НВУ „Васил Левски”.
   
  Контакти  със  звена  във  ВМА:
  1.ВМОБР;
  2.НИЛ „Медицина на бедствените ситуации”;
  3.НПЦВЕХ;
  4.НИЦРБХЗ;
  5.ЦПЗП.
   
  Телефони за контакт:

  02/922 53 41;
  02/922 52 17;
  02/922 53 13;
  02/922 63 52.