Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по военна токсикология / Медицински специалисти

Медицински специалисти

Лекари – 2 бр.

Хабилитирани:
Доцент, доктор на медицинските науки – 1 бр.
Доцент, доктор на науките – 1 бр.

Висши немедици:
Главен асистент, биолог – 1 бр.
Химик –  3 бр.
Главен специалист – 1 бр.
Старши медицински лаборант
Медицински лаборанти – 3 бр.

Санитар – 1 бр.