Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по токсикология / Учебно-преподавателска дейност

Учебно-преподавателска дейност

НИЛ по военна токсикология е единственато по рода си научна и учебна структураq в която се обучават лекари специализанти по военномедицинската специалност „Военна токсикология”. Учебният процес се основава на Програма по специалността, утвърдена от министъра на отбраната и министъра на здравеопазването. Срокът на обучението е четири години.

От 2007 г. досега 6 лекари са придобили специалнос по „Военна токсикология”, а други трима са на различни етапи от специализацията.

НИЛВТ има изградена традиция в подготовка на докторанти и към момента  е акредитирана  като база за провеждане на докторантури в областта на военната токсикология.