Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по токсикология / Основни дейности

Основни дейности

 
1. Синтезиране, физикохимично, токсикофармакологино и антидотно охарактеризиране на нови съединения за терапия на интоксикациите с високотоксични химически агенти (нервни агенти – табун, зарин, зоман, Vх-газове).
2. Токсикологично охарактеризиране на нови химически агенти, потенциални БОВ или такива, предназначени за терористични актове.
3. Оценка и подготовка на силите и средствата за медицинско третиране (профилактика и терапия) на интоксикациите, предизвикани от химическо оръжие или други химически агенти, използвани при терористичен акт, включително налични антидотни средства, подготовка на медицински кадри и лечебни заведения.
4. Подготовка за оценка и идентификация на токсични агенти, използвани при терористичен акт или при тежки химически катастрофи.
5. Оценка на възможностите на армията и страната и нейната подготовка за защита от химически агенти, използвани като средства за терор или отделени при химически катастрофи.
6. Участие в обучението и тренировката на армията и контингенти, участващи в мисии извън страната, по медицинските аспекти на защитата от химически агенти.