Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по радиобиология / Медицински специалисти, които работят в звеното

Медицински специалисти, които работят в звеното

Научни сътрудници:
ст.н.с.II ст. - един
н.с.III ст. – един
докторант - един

Други висшисти:
химик – синтетик - един