Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по радиационна защита / Специфични услуги, които предлага

Специфични услуги, които предлага

Във ВМА-София в Научно изследователската лаборатория по радиационна защита е акредитиран Орган за радиационен контрол вид - С по стандарт БДС ЕN ISO IEC 17020:2005. Органът за радиационен контрол вид - С предлага услугата индивидуален дозиметричен контрол (ежемесечен, тримесечен и авариен), съобразно най-новите европейските стандарти на лица работещи с йонизиращи лъчения във всички сектори при сключен договор.

Адрес за информация:
София 1606,
ул. Г. Софийски № 3,
Военномедицинска Академия,
Научноизследователска лаборатория по радиационна защита
Тел. 922 51 61, 922 50 44,
е-mail: nil_rz@abv.bg