Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по радиационна защита / Медицински специалисти, които работят в звеното

Медицински специалисти, които работят в звеното

Лекари, биолози, медицински физици и лаборанти