Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по медицина на бедствените ситуации / Основни задачи

Основни задачи

НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” изпълнява следните задачи: НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” участва активно във всички форуми (симпозиуми, конференции и конгреси) по въпросите за медицинското осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи.