Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по медицина на бедствените ситуации / Основни проблеми, които решава

Основни проблеми, които решава

НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” разработва теоретичните основи и практиката на медицината при бедствия, аварии и катастрофи, като подпомага ръководството на ВМА при решаване на въпросите за медицинското осигуряване при екстремните ситуации.