Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по медицина на бедствените ситуации / НИЛ по медицина на бедствените ситуации

НИЛ по медицина на бедствените ситуации

През 1992г. е създадена катедра по „Медицина на катастрофите”, която е приемник на катедрата по „Медицинска защита”. Тя е една от основните звена във ВМА, която разработва проблемите, касаещи организацията на медицинското осигуряване на населението и войските при възникване на крупни аварии в химическата промишленост, атомни електроцентрали и природни бедствия. Нейната дейност е тясно свързана с изготвянето на концепцията за действие на Военномедицински отряд за бързо реагиране  при екстремни ситуации.