Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / НИЛ по медицина на бедствените ситуации / Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Преподавателският състав в НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” следи световните постижения  в предметната област и ги внедрява в теорията и практиката. Участва редовно в наши и чужди научни прояви, в научни разработки и публикации.

Преподавателски състав:
Началник НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации” - подп. доц. Димо Димов, дм.

Преподаватели:
гл.асистент , инж.химик Агнес Гълъбова, дм
асистент, д-р Веска Ламбова – специалист по “Токсикология”
подп. д-р Валентин Конов – специалист по “Вътрешни болести”, “Медицина на бедствените ситуации”, “ Клинична Токсикология”.
д-р Шасине Вели –  специализира “Клинична Токсикология”