Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Клиника „Спешна токсикология” / Научно-изследователска дейност

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност на клиниката е съсредоточена в тематиката на общата и клинична токсикология, по проблемите на диагностиката и лечението на острите екзогенни интоксикации, токсикологичните аспекти на алкохолната и наркотична зависимости, медицинското осигуряване при извънредни ситуации с химически травматизъм и съдебната токсикология.