Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Клиника „Спешна токсикология” / Клиника „Спешна токсикология”

Клиника „Спешна токсикология”

Клиничната токсикология във Военномедицинска акaдемия функционира като самостоятелно направление от 1967 г. към Катедрата по военно-полева терапия, като от 1972 г. е базирана в РИСМП „Н.И. Пирогов“. През 1980 г. клиничната токсикология се развива като направление в Клиниката по спешна терапия (началник полк. доц. д-р Петко Коев и двама профилирани лекари – майор д-р Н. Александров и кап. д-р
Н. Бояджиев).

През 1989 г. клиниката е включена в състава на Катедра „Военна токсикология и клинична фармакология“ (началник проф. д-р Хр. Дишовски), по-късно – Катедра по токсикология и алергология (доц. д-р Н. Александров). От 2004 г. клиниката е в състава на Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология“ (началник проф. д-р Камен Канев).

Клиниката по спешна токсикология е високоспециализирана и многофункционална диагностично-лечебна структура с трето ниво на компетентност по медицински стандарт „Клинична токсикология“. В клиниката се осъществява 24-часова диагностична, лечебна и консултативна дейност на пациенти от цялата страна.