Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Клиника „Спешна токсикология” / Апаратура

Апаратура

Клиниката разполага с необходимата за извършване на дейността и определената съгласно медицински стандарт „Клинична токсикология” апаратура – ЕКГ апарати, инфузомати, кислородно-аспирационна система и други.