Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Катедра “Военна медицина” / Катедра “Военна медицина”

Катедра “Военна медицина”

В катедра „Военна медицина” се провежда активнa учебно-преподавателска и научна дейност по въпросите на военната медицина и здравния мениджмънт.

Катедрата е база за следдипломна квалификация по следните военномедицински специалности: Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат квалификационни курсове по линията на следдипломното и продължително обучение с кадрови медицински офицери, медицински офицери, санитарни инструктори, бойни санитари; курсове с лекари и стоматолози по здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения, както и краткосрочни курсове по здравен мениджмънт за среден медицински персонал. Преподаватели от катедрата редовно изнасят лекции и провеждат занятия и изпити със студенти от Нов Български Университет, Медицински факултет на СУ, НВУ „В.Левски”, НСА, Тракийски Университет, Медицински Университет – Варна.

Научният състав от катедрата активно участва с публикации и съвместни проекти на наши и международни научни форуми, издигайки авторитета на българската военна медицина. Публикуват се монографии, учебници и сборници, третиращи важни проблеми в областта на военномедицинското планиране, медицинското осигуряване, превантивната медицина, здравния мениджмънт, авиационната медицина, както и статии в български и чуждестранни научни списания.

Медицинските специалисти от катедрата оказват методична помощ при подготовката и провеждането на учения и занятия в страната и чужбина. Взимат участие в дейността на Комитета на началниците на медицински служби на НАТО, в работни групи на НАТО и БА по въпросите на стандартизацията и военната терминология.

Катедрата поддържа контакти със сродни катедри и структури от страните-членки на НАТО, с медицинските специалисти от СКС и видовете Въоръжени сили, с Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, с БЧК и др.