Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Катедра “Военна медицина”

Катедра “Военна медицина”

Началник на Катедра “Военна медицина”

Полк.(о.р.) проф. Асен Петков Петков, д.м.н. Началник на катедра “Военна медицина” от септември 1998 г.

Началник на катедра “Военна медицина”


Повече за Полк.(о.р.) проф. Асен Петков Петков, д.м.н. Началник на катедра “Военна медицина” от септември 1998 г.

За Катедра “Военна медицина”

 • Катедра “Военна медицина”:

  В катедра „Военна медицина” се провежда активнa учебно-преподавателска и научна дейност по въпросите на военната медицина и здравния мениджмънт.

  Катедрата е база за следдипломна квалификация по следните военномедицински специалности:

  • Военномедицинско планиране
  • Превантивна военна медицина
  • Военномедицинско снабдяване
  • Авиационна медицина
  Ежегодно в рамките на учебната година се провеждат квалификационни курсове по линията на следдипломното и продължително обучение с кадрови медицински офицери, медицински офицери, санитарни инструктори, бойни санитари; курсове с лекари и стоматолози по здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения, както и краткосрочни курсове по здравен мениджмънт за среден медицински персонал. Преподаватели от катедрата редовно изнасят лекции и провеждат занятия и изпити със студенти от Нов Български Университет, Медицински факултет на СУ, НВУ „В.Левски”, НСА, Тракийски Университет, Медицински Университет – Варна.

  Научният състав от катедрата активно участва с публикации и съвместни проекти на наши и международни научни форуми, издигайки авторитета на българската военна медицина. Публикуват се монографии, учебници и сборници, третиращи важни проблеми в областта на военномедицинското планиране, медицинското осигуряване, превантивната медицина, здравния мениджмънт, авиационната медицина, както и статии в български и чуждестранни научни списания.

  Медицинските специалисти от катедрата оказват методична помощ при подготовката и провеждането на учения и занятия в страната и чужбина. Взимат участие в дейността на Комитета на началниците на медицински служби на НАТО, в работни групи на НАТО и БА по въпросите на стандартизацията и военната терминология.

  Катедрата поддържа контакти със сродни катедри и структури от страните-членки на НАТО, с медицинските специалисти от СКС и видовете Въоръжени сили, с Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, с БЧК и др.

 • Специалисти, които работят в катедрата:

  • В катедрата „Военна медицина” работят следните специалисти:
  • Полковник (о.р.) проф. д-р Асен Петков Петков, дмн – Ръководител на катедрата
  • Подп. доц. д-р Иван Константинов Попиванов, дм
  • Подп. д-р Събчо Вълков Събчев – Началник сектор
  • Д-р Александър Владимиров Александров, дм – Главен асистент
  • Д-р Мариянка Цветкова Спахиева, дм – Главен асистент
  • Д-р Христо Георгиев Лесидренски, дм – Главен асистент
  • Иванка Иличова Алексиева, дм – Главен асистент
  • Д-р Спас Георгиев Спасов – Асистент
  • Любомира Цветанова Вълчанова-Стойкова – Асистент
  • Биляна Матеева Боянова – младши експерт