Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология” / Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”

Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”

Катедрата “Медицина на бедствените ситуации и токсикология” включва в себе си следните звена:

Клиника „Спешна токсикология”
Токсикохимична лаборатория