Начало / Военна медицина и мисии / Научно-изследователски блок / Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”

Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”

Началник на Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”

проф. Камен Петров Канев, д.м.н.

Началник на катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”


Повече за проф. Камен Петров Канев, д.м.н.

За Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”

 • Катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”:

  Катедрата “Медицина на бедствените ситуации и токсикология” включва в себе си следните звена:

  Клиника „Спешна токсикология”
  Токсикохимична лаборатория
  • Научноизследователска лаборатория по военна токсикология
  • Научноизследователска лаборатория по медицина на бедствените ситуации
  • Научноизследователска лаборатория по военномедицинско разузнаване