Начало / Ръководство

Ръководство

Завеждащ отделение по Хемодиализа

д-р Румен Пенков


Кратка биография

Има придобита научно-образователна степен “доктор”и специалности по хирургия и урология. Член е на български и европейски научни медицински дружества.