Начало / Ръководство

Ръководство

заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност

Полк. проф. д-р Румен Попов, д.м.

Телефон:02/92 25 512


Кратка биография

Полк. проф. д-р Румен Стойков Попов, д.м. е роден на 6 януари 1959г. в Благоевград. Завършва медицина в МА - София (1985г.). 
Работи като: лекар-интерн във ВВМИ (1985-1986г.); лекар в поделение (1986-1989г.); научен сътрудник III/II ст. в Катедрата по радиобиология, хематология и кръвопреливане на ВМА (1989-1994г.); научен сътрудник II ст. в Централна лаборатория по трансфузионна хематология (1994-2000г.); началник на отделение Клетъчна заместителна терапия в Център по трансфузионна хематология (2000-2004г.). От 2004г. е назначен за началник на Център по трансфузионна хематология. 
 
Има редица публикации по проблемите на трансфузионната медицина в български и чуждестранни научни списания. Специализира в отделението за трансплантация на костен мозък на болница Хадаса, Йерусалим (1992-1993г.)  и в тъканната банка на Университетска болница – Храдец Кралове, Чехия (2012г.). 
 
Проф. Попов завършва курсове и следдипломни квалификации в областта на: Управление на качеството в трансфузионната практика; Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения; NATO/PFP Joint Medical Planners Course, The NATO School, Germany; NATO Blood Program Course The NATO School, USA;  Еducational course in Military Blood Bank, Amsterdam, Netherlands.
 
През 2011 г. придобива образователна и научна степен „Доктор”. През 2012г. е избран за доцент, а от 2016г. - за професор в Център по трансфузионна хематология.