Начало / Ръководство

Ръководство

проф. Камен Петров Канев, д.м.н.

Началник Клиника по спешна токсикология


Кратка биография

Камен Петров Канев завършва медицина в МА-София, “Медицински факултет” през 1979 г. Завършва интернатура по вътрешни болести във ВВМИ - София (1979-1980). Има признати следните специалности: “Организация на медикосанитарната защита” (1986 г.); “Военна токсикология” (1988 г.); “Вътрешни болести” (1991 г.); “Токсикология” (1998 г.) ; “Спешна медицина” (2004 г.); “Пневмология и фтизиатрия” (2006 г.); Кандидат на медицинските науки (1985 г.) и доктор на медицинските науки ( 2009 г.); доцент (1990 г.); професор (2010 г.) и академик (БАНИ 2011 г.). Работи като: военен лекар в поделение на БА в гр. Радомир (1980-81); редовен аспирант по медицинска защита във ВВМИ (1981-1985 г.); старши помощник-началник и началник на Научен отдел към Медицинско управление в МО (1986-1992 г.); началник Кабинет по вътрешни болести към 1-во вътрешно отделение на База “Лозенец” (1992 г.); заместник-директор на Клинична болница “Лозенец” и терапевт в 1-во Вътрешно отделение (1994-1998 г.); терапевт в Терапевтично и специално отделение в Клинична болница “Лозенец” 1999-2001 г.; началник отдел “Здравни дейности”, РЦЗ-София (2002 г.); завеждащ ОНВМИ, ВМА-София (2002 г.); доцент към Катедра по спешна и интензивна терапия, ВМА (2003 г.); началник катедра “Медицина на катастрофите и токсикология” (2004 г. и продължава), началник „Клиника по спешна токсикология” (2007 г. и продължава). Специализира в Русия, Франция, Швейцария, Япония. Завършва магистратура по “Здравен мениджмънт” в УНСС (2004 г.). Има над 268 научни публикации основно в областта на токсикологията и участия в 14 монографии, учебни ръководства, наръчници и справочници, носител на наградата “Ambroise Pare” (2009 г.). Участва в международни конгреси в Сиатъл, Брайтън, Антверпен, Хановер, Дюселдорф, Мадрид, Барселона, Атина, Анталия, Санкт Петербург и др. Член на Научната комисия по Национална сигурност към ВАК; член и секретар на Специализирания съвет по Военна медицина към ВАК; член на Академичния съвет при ВМА; член Научния Военномедицински съвет при ВМА; секретар на списание “Военна медицина”; секретар на Научното дружество по Военна медицина; член на Американската асоциация на военните лекари (AMSUS); вицепрезидент от българска страна в Международната организация на военните лекари от резерва на НАТО (CIOMR); член на Българското токсикологично дружество; член на Българската асоциация по клинична токсикология.