Начало / Ръководство

Ръководство

проф. Камен Петров Канев, д.м.н.

Началник на катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”


Кратка биография

Проф. д-р Камен Петров Канев, д.м.н. - Началник на катедра “Медицина на бедствените ситуации и токсикология”, Началник Клиника по спешна токсикология

Камен Петров Канев се дипломира като магистър по медицина – лекар в Медицински факултет на МА-София през 1979 г. Завършва интернатура по вътрешни болести във ВВМИ - София (1979-1980). Има признати следните специалности: “Организация на медикосанитарната защита” (1986 г.) ; “Военна токсикология” (1988 г.); “Вътрешни болести” (1991 г.); “Токсикология” (1998 г.) ; “Спешна медицина” (2004 г.). “Пневмология и фтизиатрия” (2006 г.). Кандидат на медицинските науки (1985 г.) и доктор на медицинските науки ( 2009 г.), доцент (1990 г.), професор (2010 г.), академик (БАНИ 2011 г.). Началник кабинет по вътрешни болести към 1-во вътрешно отделение на База “Лозенец” (1992 г.); заместник-директор на Клинична болница “Лозенец” и терапевт в 1-во вътрешно отделение (1994-1998 г.); терапевт в терапевтично и специално отделение в Клинична болница “Лозенец” 1999-2001 г.; доцент към Катедра по спешна и интензивна терапия, ВМА (2003 г.); началник катедра “Медицина на катастрофите и токсикология” (2004 г. и продължава), началник „Клиника по спешна токсикология” (2007 г. и продължава).

Специализира в Русия, Франция, Швейцария, Япония. Завършва магистратура по “Здравен мениджмънт” в УНСС (2004 г.). Има над 300 научни публикации основно в областта на токсикологията и участия в 14 монографии, учебни ръководства, наръчници и справочници, носител на наградата “Ambroise Pare” (2009 г.).

Участва в международни конгреси в Сиатъл, Брайтън, Антверпен, Хановер, Дюселдорф, Мадрид, Барселона, Атина, Анталия, Санкт Петербург и др.

Член на Научната комисия по Национална сигурност към ВАК; Член и секретар на Специализирания съвет по Военна медицина към ВАК; Член Академичния съвет при ВМА; Член Научния Военномедицински съвет при ВМА; Секретар на списание “Военна медицина”; Секретар на Научното дружество по Военна медицина; Член на Американската асоциация на военните лекари (AMSUS); Вицепрезидент от българска страна в Международната организация на военните лекари от резерва на НАТО (CIOMR); Член на Българското токсикологично дружество; Член на Българската асоциация по клинична токсикология.