Начало / Ръководство

Ръководство

Полк.(о.р.) проф. Асен Петков Петков, д.м.н. Началник на катедра “Военна медицина” от септември 1998 г.

Началник на катедра “Военна медицина”


Кратка биография

Роден на 18 юни 1952 г. във Велико Търново.

Завършва медицина в София (1979 г.). Има специалности по Организация и тактика на медицинската служба и Медицинска информатика и здравен мениджмънт. Специализира в: Стопанския университет – Виена, Австрия - болничен мениджмънт (1991-1993 г.); Армейски медицински център “Уолтър Рийд” – Вашингтон (1998 г.); Училище на Главната квартира на НАТО в Оберамергау, Германия (2001 г.); Военномедицинска академия на Бундесвера – Мюнхен, Германия (2001 г.); Сан Диего,САЩ (2002 г.) и ВА “Г.С. Раковски” (2003 г.). Участва в международен научен проект по здравен мениджмънт в Брюксел, Белгия (1997г.).

Работи като: лекар-интерн във ВВМИ (1979-1980 г.); лекар в поделение в Кресна (1980-1981 г.); началник на медицинска служба в поделение в Сливница (1981-1983 г.); редовен аспирант към Катедра по ОТМС (1983-1986 г.); преподавател (1986-1990 г.) и старши преподавател (1990-1992 г.) в Катедра по ОТМС; главен асистент (1992-1996 г.) и началник сектор (1996-1997 г.) в катедра “Организация на военното здравеопазване”(от 2003 г. – Катедра “Военна медицина”).

Заместник-началник на ВМА по ресурсите и планиране на медицинското осигуряване (2002-2007 г.). Началник на МББАЛ, София (2007-2009 г.) и зам. началник по медицинското осигуряване на мисии и поделения на БА (2009-2011 г.)  Кандидат (1988 г.) и доктор (2009 г.) на медицинските науки. Доцент (1998 г.), професор (2010 г.). Има над 200 научни публикации и съобщения в областта на медицинското осигуряване на войските и здравния мениджмънт.

Участва в семинари и конференции на НАТО в България и чужбина, свързани с медицинското осигуряване на войските. Заместник-председател на Българското научно дружество по военна медицина (до 2013 г.); член на Асоциацията на американските военни лекари, президент на Българския национален борд на БВМК (от 2003 г- 2013 г.); член на Държавна комисия за придобиване на специалност по ОТМС, а от 2002 г. председател на комисията.