Начало / Ръководство

Ръководство

Полк. доц. Андрей Рангелов Галев, д.м. - началник на НПЦВЕХ от 2003 г.

Началник на НПЦВЕХ


Кратка биография

Доцент Андрей Рангелов Галев е роден на 12.01.1963 г. в гр.София. През 1980 г. завършва средно образование в 37 ЕСПУ – София.

От 1980 до1986 г. следва медицина в медицински факултет на Медицинска академия – София. През 1984 г. се дипломира по здравна култура на населението във факултет Обществена медицина. През 1987 г. преминава общовойскова подготовка в НШЗО „Г. Делчев” - гр. Враца, начална военномедицинска подготовка във ВМА гр. София и започва специализация по кожни и венерически болести във ВМА.

Професионалната му кариера като военен лекар преминава като началник на медицинска служба в поделение 26620 – гр. Сливен (1989-1990). От 1990 до 2004 г. работи в клиниката по инфекциозни болести на ВМА, където заема длъжностите асистент, началник отделение и началник клиника.

От 30.01.2004 г. е началник на Центъра по военна епидемиология и хигиена, който от юли 2009 г. в следствие на интензивната научна и преподавателска дейност в него се променя в научноприложен център по военна епидемиология и хигиена. Полковник от обединената медицинска служба на БА. Семеен, с две деца.

Следдипломна квалификация, курсове и специализации в страната и чужбина.

Участие в мисии:
През 1990 г. придобива специалност по кожни и венерически болести, а през 1993 г. - по Инфекциозни болести. От 1994 до 1995 г. специализира в Института по тропическа медицина в гр. Марсилия, Франция, където придобива специалност по тропическа медицина. През 1997 г. завършва курс: по тропическа медицина в гр. Амстердам, Холандия. Същата година участва в мисия по евакуация на инфекциозно болен от българския контингент в състава на SFOR - Босна. От м. септември 2008 г. започва специализация по специалността Превантивна военна медицина. Придобива тази четвърта за него специалност през 2013 г.

Научна кариера:
Като асистент в клиниката по инфекциозни болести във Военномедицинска академия – София се насочва към проблемите на диагностиката и лечението на Лаймската борелиоза. В резултат на дългогодишната му работа през 2003 г. защитава дисертационен труд, посветен на Лаймската борелиоза за присвояване на образователна и научна степен доктор по медицина.

През 2004 г. е избран за експерт на Р. България към ООН по въпросите на борбата с био-тероризма.

Д-р Галев е автор и съавтор на повече от 300 научни публикации за период от 26 години (1989 – 2015г.). Първата му публикация като съавтор по  дерматовенерология е в списание «Военномедицинско дело», през 1989 г. Публикациите му на български, английски, френски и немски език са в областта на епидемиологията, превенцията, клиниката и лечението на инфекциозните и паразитни  заболявания със социална и военна значимост. Има разработки в областта на трудовата медицина, касаещи рисковите фактори със социално – здравна значимост и тяхната превенция.

Като началник на ЦВЕХ (по-късно НПЦВЕХ) ежедневната работа на д-р Галев налага да се работи в областта на организацията и тактиката на медицинската служба. Участва в обсъждането и привеждането в действие на стандартизационните споразумения с NATO в областта на превантивната медицина. Разработва планове и организационни мероприятия в БА при кризи с различни биологични агенти.

Активно работи и провежда мероприятия по задълбочаване на сътрудничеството между военните и цивилни структури от МЗ, НЦЗПБ и РИОКОЗ (РЗИ), както и посещения на и от чуждестранни военни сродни структури работещи в областта на заразните болести и тяхната превенция.
През 2009 г. организира първата национална конференция по превантивна медицина в гр. Плевен. От тогава до сега продължава тази традиция всяка година, като през 2012г. организираа и първият национален конгрес с мевдународно участие по превантивна медицина. Основава Българското сдружение по превантивна медицина, което издава списание и поддържа сайт.

Развива обществена дейност с многобройни медийни изяви в областта на промоцията на имунизациите при ваксинопредотвратими заболявания – хепатит А и В, грип, морбили, паротит. Един от пионерите в страната във въвеждането на имунизация срещу рак на маточната шийка, причинен от папиломавируси.

Член на:
Научното дружество по дерматология и венерология и Научното дружество по инфекциозни болести. Основател и председател на Българското сдружение по превантивна медицина.