Начало / Ръководство

Ръководство

Полк. доц. Александър Парашкевов, дм - Началник на ВМОБР

Началник на ВМОБР


Кратка биография

Полковник доц. Александър Борисов Парашкевов е роден 02.02.1962г. с.Щръклево, Русенска област.

Завършва медицина във ВМИ – Варна през 1989 г. Преминава интернатура във ВМА (1990), София. Работи от 1991 г. като: старши преподавател и ординатор в хирургично отделение във ВБ – Русе, след което е началник на хирургично отделение.

От 2001 г. е на работа във ВМА – София в отделението по пластична хирургия и изгаряния и пластика, а от 2004 г. e в състава на ВМОБР последователно като: лекар-ординатор, началник отделение и заместник началник на ВМОБР. 

От 1 юли 2010 г. е началник на ВМОБР. Заместник-началник по медицинското осигуряване на мисии и поделения на БА от 2011г.

Има придобита специалност по хирургия от 1994 г. и образователна и научна степен "доктор"  на тема „Аспекти на хирургичната помощ при участия в мисии” -2012 г..

Провел е обучение през 2005 г. и сертифициран в Травма център, гр. Хайфа, Израел, 2006 г.- курс по BATLS в Хонландия, 2007 г., чете лекции в център по антитероризъм в Анкара, Турция и във Военното училище в гр. Рига, Латвия. Участия в мисии зад граница: Aфганистан, Ирак, Босна и Херцеговина, Хаити.

Преминал е всички медицински длъжности зад граница: от лекар на взвод, главен хирург на военно полеви болници на НАТО в Афганистан до медицински съветник на командващия операциите на ЕUFOR през 2008/9 г.. Преминал курс "Senior Medical Staff Officers” в Училището на НАТО в Оберамергау, ФРГ и Стратегически курс във ВА „Г.С. Раковски” - 2011 г.