Начало / Ръководство

Ръководство

Подп.доц. д-р Димо Илиев Димов, д.м.

Началник НИЛ по “Медицина на бедствените ситуации”


Кратка биография

Димо Илиев Димов e роден на 18 септември 1973 г. в гр.Сливен.

Завършва медицина във ВМИ - София (1997 г.). В периода 1997 – 1999 г. работи като лекар – ординатор в детско поликлинично отделение към Общинска болница – гр. Дупница. Като военен лекар преминава през следните длъжности: младши лекар в мед. служба на под. 26450 (1999- 2002 г.), началник на мед. служба на под. 34 420 (2002 – 2006 г.), лекар – ординатор в НИЛ по «Медицина на бедствените ситуации» (2006 – 2011 г.), началник на отделение „Медицина на бедствените ситуации” в НИЛ по Медицина на бедствените ситуации към Катедра „Медицина на бедствените ситуации и токсикология” на ВМА, гр. София (2011 – 2014 г.). От м. февруари 2014 г. със заповед на Началника на ВМА е назначен за функционален началник на НИЛ по Медицина на бедствените ситуации. Има  специалности „Медицина на бедствените ситуации” (2005) и „Военна токсикология” (2014). Образователна и научна степен „доктор” придобива през 2012 г., заема академична длъжност „ доцент” от януари 2015 г.

Допълнителни квалификационни курсове включват: „Медицински аспекти на защитата срещу химическо оръжие” (Иран, 2006), „Медицинско разузнаване” (Германия, 2008), „Интензивна терапия на спешните състояния във вътрешната медицина” (2010), „Eurotox advanced toxicology course” (2010), „Постекспозиционна профилактика на инфекциозните заболявания” (2010), „Придобиване на педагогическа квалификация и научно-преподавателски опит” (2011), „Military Medical Response in disaster management” (2014), „WMD Crises Incident Management” (2014) и др.

Автор е в над 70 публикации, включително учебници и учебни пособия.

Член на УС на Българското дружество по „Медицина на катастрофите”, член на Световната асоциация по медицина н катастрофите и спешна медицина и дружеството по „Военна медицина”. Владее английски и руски език.