Начало / Ръководство

Ръководство

подп д-р Илиян Димитров Комитов

Началник МБАЛ–Сливен от 2013г.


Кратка биография

подполковник д-р Илиян Димитров Комитов е роден на 09.12.1969г. в гр. Сливен. Завършва медицина във ВМИ-Стара Загора през 1995г. Има придобити медицински специалности по инфекциозни болести в МУ-София в база КИПТБ - ВМА и обща медицина в Тракийски университет гр. Ст. Загора, както и специализация по здравен мениджмънт в СА"Д. Ценов"гр. Свищов.
На служба в БА от 1994г. на различни длъжности в системата на военното здравеопазване:
-началник на медицински пункт във военни формирования на БА
-началник отделение във ВХЕИ-Сливен към ЦВЕХ-ВМА
-завеждащ кабинет в отделение за осигуряване на мисии на ВМОБР - ВМА - София
-лекар-ординатор в инфекциозно отделение на МБАЛ-Сливен към ВМА
-началник на МБАЛ-Сливен към ВМА от м. септември 2013г.
Участвал в три задгранични мисии на ISAF в ислямска република Афганистан на различни длъжности.