Начало / Ръководство

Ръководство

полк. д-р Ангел Хараламбиев Пеев

Началник на МБАЛ – Пловдив


Кратка биография

Ангел Хараламбиев Пеев е роден на 30 Август 1963г. в гр. Смолян. Средното си образование завършва през 1981г. в гр. Пловдив – гимназия „Лиляна Димитрова”. През 1989г. се дипломира във ВМИ Пловдив – специалност „Медицина”. Започва работа като началник на Здравна служба в село Болярци, Пловдивско. От 1991г. е лекар–ординатор във филиална поликлиника град Садово. От януари 1994г. постъпва в редовете на БА – 25-та Авиационна база Чешнигирово, като началник на медицински пункт. От 2000г. е назначен като началник на медицинска служба в Свързочен батальон гр. Пловдив. От 2001г. е началник на медицинско отделение  в Командване Тактическа Авиация Пловдив. От януари 2005г. е назначен за помощник –началник авиолекар в Главния щаб на ВВС София. От м. юни 2010г. е в медицински отдел в Дирекция „Логистика” – ЩО като главен експерт. През 2000г придобива специалност „Авиационна медицина”. През 2003г. завършва курс по „Здравен мениджмънт” във ВМА София. През 2005г. придобива специалност „Организация и тактика на медицинската служба”. От 03 януари 2012г. е назначен за началник на МБАЛ Пловдив към ВМА София. Владее английски език на ниво 1-2-2-2 и френски език на ниво 2-2-2-2, съгласно STANAG – 6001. Член на сдружението по Авиационна, морска и космическа медицина и на европейската асоциация по Авиационна медицина.