Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Клиника по инфекциозни болести

Полк. доц. Георги Попов, дм


Кратка биография

Полк. доц. Георги Попов, дм

Роден e на 05.11.1964 г. Висшето си образование завършва в Медицинския факултет на Медицинска Академия през 1990 г.
 
През 1991 г. започва работа като началник на медицинска служба в поделение в Божурище. От 1993 до 1996 г. е клиничен ординатор във Военномедицинска Академия. През 1996 г. придобива специалност по Инфекциозни болести, а през  1999 г. по Вътрешни болести.
 
От 1996 г. е асистент в Клиника по Инфекциозни Болести, ВМА. През 2001 г. е избран за старши асистент, а през  2004 г. за главен асистент в Клиника по Инфекциозни Болести, ВМА. Придобива образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност Инфекциозни болести от 2010 г. с дисертационен труд на тема „Вирусни хепатити в организирани колективи – войскови, затвори”. От 2015г. е избран за доцент по Инфекциозни болести.
 
Участвал е в пет  военномедицински мисии в чужбина:
- Бежански лагер за косовски албанци – Радуша, Македония – 1998 г.
- Лекар на българския контингент в Косово – 2004 г.
- Хуманитарна мисия в Украйна – 2009 г.
- Медицински съветник на командира на EUFOR – Босна и Херцеговина – 2010/2011 г. и 2011/2012 г.
 
Завършва следните следдипломни  квалификационни курсове:
- Advanced medical officers course, Сан Антонио, САЩ – 2006 г.
- Курс по Инфекциозни болести и тропическа патология, Амстердам, Холандия – 2007 г.
- Курс HIV/AIDS – политика и стратегия, Монтерей, САЩ – 2001 г.
- Курс по английски език, Будапеща, Унгария – 2003 г.
 
Автор е на монографичен труд  „Инфекциозни болести по време на военни мисии”, издаден през 2015г. и на над 100 научни публикации в български и чуждестранни списания.
Владее английски, руски, сръбски и босненски език – отлично, писмено и говоримо.
 
Член е на: Български лекарски съюз, Българско дружество по инфекциозни болести, Българско дружество по Военна медицина, Европейското дружество по клинична микробиология и инфекциозни болести, експерт на НАТО по Инфекциозни болести и Тропическа медицина.