Начало / Ръководство

Ръководство

Началник “Отделение по нуклеарна медицина”

д-р Валентин Мирчев Куйкин


Кратка биография

Валентин Мирчев Куйкин е роден на 16 май 1958 г. в Русе. Завършва медицина в Плевен (1985 г.). Придобива специалности по вътрешни болести (1991 г.) и нуклеарна медицина (1993 г.). Работи като: лекар-интерн към Катедрата по военнополева терапия на ВВМИ (1985-1986 г.), ординатор в терапевтично отделение на Военна болница - Русе (1986-1991 г.), клиничен ординатор в Центъра по нуклеарна медицина (1991-1993 г.), помощник в Лечебен отдел на Медицинско управление (1993-1994 г.), асистент в катедра “Медицина на катастрофите” към ВМА (1994-1995 г.) и асистент в лабораторията по нуклеарна медицина (1995-1996 г.). Специализира нуклеарна медицина във Великобритания (1995 г.) и нуклеарна кардиология (тематичен курс) в Унгария. Има публикации по томографската оценка на регионерната миокардна перфузия в стрес и рест, сцинтиграфската диагностика на миелома и други.