Начало / Ръководство

Ръководство

Началник “Операционен център”

Полк. д-р Владимир Васев Даскалов д.м.

Телефон:25033


Кратка биография

Полковник д-р Владимир Васев Даскалов, д.м. е роден на 12 април 1962 г. в Асеновград. Завършва медицина във ВМИ - гр. Пловдив (1988 г.). Има специалности по хирургия и военнополева хирургия. Работи като: интерн във ВВМИ- София (1988-1989 г.), началник на медицинска служба „Авиобаза Граф Игнатиев” (1989-1991 г.), клиничен ординатор във ВВМИ (1991-1994 г.). Заема длъжностите: ординатор в Клиника по коремна и ендоскопска хирургия (1994-1996 г.), асистент в Клиника по ендоскопска хирургия (1996-1999 г.), асистент в Катедра хирургия (1999-2001 г.), главен асистент в Катедра хирургия (2001-2004 г.), главен асистент в Катедра спешна медицина и коремна хирургия (2004-2010 г.). Завършва втора магистратура по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ (2012 г). Има придобита научна и образователна степен „Доктор” (2013 г.). Специализира в Холандия (2007 г.), Германия (2007, 2008 г.), Франция (2010 г.). Има над 50 публикации в български и чужди периодични научни списания и участия в научни конгреси и конференции. Член е на: Българското научно дружество по хирургия, секция “Миниинвазивна хирургия”, Българския гастрохирургичен клуб и European Assotiation for Endoscopic Surgery (EAES).