Начало / Ръководство

Ръководство

Началник НИЛ по РЗ

ст.н.с. ІІ ст. Мит­­­ко Ге­­ор­­­ги­­ев Аля­­ков


Кратка биография

Митко Георгиев Аляков е роден на 20 март 1949 г. в Гоце Делчев. Завършва медицина в София (1973 г.). Има специалност по радиобиология. Работи като: лекар-интерн във ВВМИ (1974–1975 г.); лекар в поделение в Дупница (1975–1977 г.); ординатор по вътрешни болести във ВВМИ (1978–1979 г.); научен сътрудник III–I степен по радиобиология във ВВМИ/ВМА (1979–1992 г.); старши научен сътрудник по радиобиология във ВМА (1994–2002 г.); началник на ЦНЕЛРБВТ (1992–1995 г.).

Кандидат на медицинските науки (1989 г.). Старши научен сътрудник II ст. (1994 г.). Член на Държавна изпитна комисия за придобиване на специалност „Радиобиология“ и на Работна група по ядрена, биологична и химическа защита към НАТО. Има над 60 публикации по прогнозата и лечението на съчетаните лъчеви поражения.
 
Специалисти от катедрата участват в разработката на националния план за медицинско осигуряване в случай на радиационна авария, включени са в състава на национални консултативни и научни съвети, в Държавната комисия за присъждане на специалност по радиобиология, участват в следдипломна квалификация на специализанти, избирани са за рецензенти в научни конкурси.
 
Наред с научноизследователската се осъществява преподавателска и експертна дейност. В изследователски план продължава издирването на средства, повишаващи естествената радиорезистентност, средства за ефикасна и безопасна декорпорация на радионуклиди, усъвършенстват се известните медицински средства за лечение на различните видове радиационни поражения, изпитват се нови средства и подходи.
 
През годините в звената по радиобиология работят: полк. ст.н.с. II ст. Бойчев, полк. Радев, полк. ст.н.с. II ст. Попов, ст.н.с. II ст. Манолов, ст.н.с. II ст. Томова, биолог Кавракирова, химик Мишова, д-р Богданова, лаборант Войнска и др.