Начало / Ръководство

Ръководство

Началник на Центъра по трансфузионна хематология

Полк. проф. Румен Попов, д.м.


Кратка биография

Полковник професор д-р Румен Стойков Попов, д.м. е роден на 6 януари 1959 г. в гр. Благоевград.

Завършва медицина в МА - София (1985 г.).

Работи като: лекар-интерн във ВВМИ (1985-1986 г.); лекар в поделение (1986-1989 г.); научен сътрудник III/II ст. в Катедрата по радиобиология, хематология и кръвопреливане на ВМА (1989-1994 г.); научен сътрудник II ст. в Централна лаборатория по трансфузионна хематология (1994-2000 г.); началник на отделение Клетъчна заместителна терапия в Център по трансфузионна хематология (2000-2004 г.). От 2004 г. е назначен за началник на Център по трансфузионна хематология.

Има редица публикации по проблемите на трансфузионната медицина в български и чуждестранни научни списания. Специализира в отделението за трансплантация на костен мозък на болница Хадаса, Йерусалим (1992-1993 г.)  и в тъканната банка на Университетска болница – Храдец Кралове, Чехия (2012 г.).

Професор Румен Попов завършва курсове и следдипломни квалификации в областта на: Управление на качеството в трансфузионната практика; Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения; NATO/PFP Joint Medical Planners Course, The NATO School, Germany; NATO Blood Program Course The NATO School, USA; Еducational course in Military Blood Bank, Amsterdam, Netherlands.

През 2011 г. придобива образователна и научна степен „Доктор”. През 2012 г. е избран за „Доцент”, а през 2016 г. - за "Професор" в Центъра по трансфузионна хематология.

От 01.02.2014 г. със заповед на министъра на отбраната № КВ-36/03.02.2014 г. полк. проф. Румен Попов е назначен за заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност.